Terug naar Help Center Index

Is YMLP.com AVG / GDPR - conform?

Ja, YMLP.com is AVG / GDPR - conform.

Wat beveiliging en privacy by design betreft, hanteren we al geruime tijd de normen die GDPR oplegt. Zo worden de gegevens die gebruikers met onze applicatie beheren al vele jaren geëncrypteerd, wordt onderaan elke mailing automatisch een uitschrijflink toegevoegd, is double opt-in de standaard voor de nieuwsbrief-inschrijfformulieren en wordt alle data voortdurend gebackupped.

Onze servers en de back-ups staan in de Europese Unie en uw gegevens verlaten de EU niet..

We hebben een traject doorlopen met een advocatenkantoor gespecialiseerd in IT-recht om onze procedures en policies af te toetsen aan GDPR en waar nodig bij te schaven. De bijgewerkte Algemene voorwaarden, inclusief de toepasselijke verwerkersovereenkomst (artikels 5 en 6), kan u raadplegen en downloaden via /nl/login.html?from=https://www.ymlp.com/nl/algemene-voorwaarden.html