Terug naar Help Center Index

Kan ik verwittigd worden via e-mail bij elke inschrijving?

Kies "Formulier aanmaken/bewerken" onder de "Webformulieren" tab, en klik vervolgens "Formulierinstellingen bewerken" rechts van uw formulier.  U kan e-mail notificaties aan- of uitzetten onderaan de volgende pagina.