Terug naar Help Center Index

Waarom tonen sommige e-mail programma's een phishing waarschuwing bovenaan mijn e-mail?

Wanneer u click-through Rate statistieken activeert op de eerste pagina van de "Nieuwsbrief Opstellen"-wizard, slaan we de links in uw email op in een database en vervangen ze door doorstuurlinks om clicks te kunnen tellen.

Om te vermijden dat sommige spam filters "phishing" waarschuwingen tonen (omdat de bestemming van de link, de doorstuurlink, verschillend is van de zichtbare domeinnaam), gebruikt u best geen domeinnamen in de zichtbare omschrijving van de link.

GOED: Klik hier om onze website te bezoeken

MINDER GOED: www.onzewebsite.com