Terug naar Help Center Index

Hoe worden opens gemeten? Hoe betrouwbaar is het, en wat zijn typische open rates?

U kan "Open Rate" statistieken activeren op de eerste pagina van de "Nieuwsbrief opstellen" wizard:

Zodra de aflevering is begonnen, kan het aantal opens in real time opgevolgd worden op de Dashboard pagina van uw account.  Om een gedetailleerd rapport inclusief grafieken op te vragen, klikt u op "Rapport bekijken" rechts van uw e-mail.

Hoe werkt dit?

Om het aantal opens te meten, voegen we een tracking pixel (= een kleine, onzichtbare afbeelding die op onze webserver staat) toe aan uw e-mail.    Wanneer een ontvanger de e-mail nieuwsbrief opent, wordt de tracking pixel gedownload van onze webserver en tellen we een "open".

Hoe betrouwbaar is deze techniek?  Over geblokkeerde afbeeldingen en tekstversies...

Om een "open" succesvol te kunnen registreren, moet het email programma van de ontvanger in staat zijn om grafische nieuwsbrieven weer te geven en mogen afbeeldingen niet geblokkeerd zijn.

Vele email programma's laden geen afbeeldingen in tot de gebruiker een "Afbeeldingen laden" knop of link aanklikt om het downloaden van de afbeeldingen te starten.

Indien een ontvanger een nieuwsbrief leest zonder de afbeeldingen in te laden, kan de open niet getraceerd worden.

Sommige (oudere) email programma's kunnen geen grafische nieuwsbrieven weergeven en tonen de alternatieve tekstversie in de plaats.  In een dergelijk geval kan de open eveneens niet geregistreerd worden.

Omwille van deze beperkingen, ligt het aantal gemeten opens lager dan het echte aantal opens; het is een schatting, geen exacte telling.

Uniek tov Totaal aantal opens

•  Unieke opens: hoeveel VERSCHILLENDE contacten hebben de e-mail nieuwsbrief geopend?

•  Totale opens: hoeveel keer werd de nieuwsbrief in totaal geopend?

Meestal openen heel wat contacten de email nieuwsbrief meermaals of sturen ze hem door naar vrienden of collega's. Het totaal aantal opens ligt gewoonlijk een flink stuk hoger dan het aantal unieke opens.

Open "Rate"

De open rate wordt berekend door het aantal unieke opens te delen door het aantal afgeleverde e-mails ( = verzonden e-mails - gebouncete e-mails ).

Open rates variëren typisch tussen de 15 en 30%

Een open rate hangt van enorm veel zaken af, zoals:

•  Sector / activiteit: "Business 2 Business" nieuwsbrieven halen typisch een hogere open rate dan "Business 2 Consumer" nieuwsbrieven.
•  Grootte van de e-mail lijst: Grotere e-mail lijsten halen typisch lagere open rates, gewoonlijk omdat er relatief meer "oude" adressen in de lijst zitten of omdat sommige adressen van "mindere kwaliteit" zijn.
•  Leeftijd van de e-mail lijst: "Oude" email adressen (>1 jaar) halen typisch open rates naar beneden.
•  Frequentie van verzending: Te vaak verzenden kan contacten gaan vervelen; bij te weinig verzenden is het mogelijk dat contacten de verzender niet meer (her)kennen...
•  Tijdstip van verzending: 's morgens, 's middags of 's avonds ? Weekdag of weekend ?
•  Onderwerpregel: Een goede onderwerpregel wekt de interesse / nieuwsgierigheid van contacten op...
•  "Kwaliteit" van de inhoud & opmaak